top of page

1E1İNGİLİZCE, kurumların spesifik ihtiyaçlarına yönelik olarak özel tasarlanan CEFR standartlarına uygun İngilizce eğitimleri sunmaktadır. İş dünyasının hızla değişen dinamiklerine ayak uydurabilen, kurumsal hedeflere etkin bir şekilde katkı sağlayabilen ve uluslararası iletişimde güvenilir bir dil becerisine sahip personel, günümüz küresel rekabet ortamında vazgeçilmez bir avantaja sahiptir.

1E1İNGİLİZCE, kurumların özel taleplerini dikkate alarak, çalışanların işlevsel yeteneklerini geliştirmeye odaklanan özelleştirilmiş İngilizce eğitim programları sunmaktadır. Her bir eğitim, kurumun sektörel gereksinimleri ve faaliyet alanına özgü terminolojiye odaklanarak, dil becerilerini en etkili şekilde güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Böylece, katılımcılar sadece genel dil bilgisi kazanmakla kalmayacak, aynı zamanda günlük iş görevlerini daha etkili bir şekilde yerine getirebilecekleri pratik beceriler de edineceklerdir.

Eğitim programlarımız, CEFR standartlarına uygun olarak düzenlenmekte ve dil becerilerini başlangıçtan ileri seviyeye kadar kapsayan bir yapıya sahiptir. Katılımcılar, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirirken, aynı zamanda iş dünyasında sıkça karşılaşılan durumlara özel odaklanarak kendilerini daha iyi ifade etme yeteneklerini güçlendireceklerdir.

1E1İNGİLİZCE'nin sunduğu kurumsal İngilizce eğitimleri, sadece dil becerilerini değil, aynı zamanda kültürel farklılıklara saygı gösterme, etkili iletişim kurma ve işbirliği yeteneklerini geliştirme gibi alanlarda da katılımcılara katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu sayede, kurumunuz uluslararası arenada daha güçlü ve rekabetçi bir konuma ulaşabilir.

bottom of page